Tayyipci Komunistler RTE Eski Türkiye'de acılar vardı